Hiện tại biết có nhiêu đây thôi, nên nếu biết thêm gì nữa mình sẽ tổng hợp và update ra thêm tập 2 nhé. Tạm coi đây là tập 1 ➡Mua các máy vape pod system …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.